Tilbage

Periodisk syn af personbiler

Overskrifter:
Baggrund
Hvilke personbiler skal til syn?
Indkaldelse til syn
Sådan foregår indkaldelsen
Betaling
Hvad bliver kontrolleret?
Synsafgørelser
Synets resultat og dokumentation

Fra 1. januar i år skal alle køretøjer til periodisk syn. Det betyder, at køretøjerne bliver indkaldt til syn med jævne mellemrum. Det er Statens Bilinspektion, der syner køretøjerne i deres synshaller rundt omkring i Danmark.

Her på siden kan du få oplysninger om de forskellige regler for periodisk syn.

 

Baggrund

[Tilbage til top]

EU har besluttet, at alle medlemsstater skal have obligatorisk syn af personbiler senest 1. januar 1998.

Kravet om indførelse af periodisk teknisk kontrol af personbiler er en følge af Rådets direktiv 91/328/EØF fra 21. juni 1991. Dette direktiv er en ændring af Rådets direktiv 77/143/EØF, som indeholder regler om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motordrevne køretøjer og påhængsvogne.

 

Hvilke personbiler skal til syn?

[Tilbage til top]

Alle personbiler som højst har plads til 9 personer, når man regner føreren med, skal første gang til syn 4 år efter, at de første gang er blevet registreret. Derefter skal bilen til syn hvert 2. år.

Veteranbiler skal til syn første gang 40 år efter, at de er registreret første gang og derefter med 8 års mellemrum. En bil kan registreres som veteranbil, når den er registreret første gang før 1. januar 1960.

Nogle køretøjer skal synes em gang om året. Det gælder for:

  1. Lastbiler med tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
  2. Påhængsvogne og sættevogne.

Første gang disse køretøjer skal synes er 1 år efter, de første gang er registreret.

 

Indkaldelse til syn

[Tilbage til top]

Fra 1. januar 1998 er det Statens Bilinspektion, der indkalder alle køretøjer til syn. Denne opgave har hidtil været udført af Rigspolitiet. Indkaldelser til syn er fortsat baseret på information fra Centralregisteret for Motorkøretøjer.

 

Sådan foregår indkaldelse

[Tilbage til top]

Synstidspunkt

En personbil bliver som hovedregel indkaldt til syn tidligst 2 måneder før og senest 3 måneder efter den dag på året, bilen første gang er registreret. Personbiler, der er registreret i lige år, vil blive indkaldt til syn i lige år. Personbiler registreret i ulige år vil blive indkaldt i ulige år.

Eksempel:

En personbil, der er registreret første gang den 1. marts 1988, vil som hovedregel blive indkaldt til syn d. 1. marts 1998 - minus 2/plus 3 måneder.

 

Tidspunktet for indkaldelse

Ejer eller bruger af personbilen modtager en indkaldelse til syn 4-10 uger før tidspunktet for syn.

Sammen med indkaldelsen kommer der et forslag til hvor og hvornår bilen skal synes.

Hvis tidspunktet passer, skal det bekræftes inden to uger. Bekræftelsen kan ske ved at bruge tast-selv service, telefon: 70 13 01 01 eller ved at ringe til det landsdækkende bookingkontor i Avedøre, telefon: 70 13 12 12. Bookingkontoret har åbent alle hverdage fra 8.00 til 22.00.

Hvis tid og sted ikke passer, kan det ændres ved at ringe til bookingkontoret i Avedøre. Telefon: 70 13 12 12, og der er åben alle hverdage mellem 8.00 og 22.00.

Der står på indkaldelsen, hvornår det er sidste frist for at få bilen synet.

 

Frivilligt syn

Ejeren eller brugeren af en personbil kan få synet bilen op til 6 måneder før datoen for det periodiske syn. Det frivillige syn kommer til at gælde for det efterfølgende periodiske syn.

 

Permanent flytning af syn

Ejeren eller brugeren af en personbil kan få en fast flytning af datoen for det periodiske syn. Den faste flytning er permanent, og kan kun ske før datoen for det obligatoriske periodiske syn. Flytningen betyder, at personbilen for fremtiden vil blive indkaldt til syn på den dato.

 

6-måneders regel

En personbil, der snart skal indkaldes til syn, bliver ikke indkaldt, hvis bilen senest 6 måneder før den obligatoriske synsdato er blevet synet og godkendt.

 

Overgangsregel

Hvis en personbil er synet og godkendt i 1997, kan ejeren eller brugeren af bilen henvende sig til et motorkontor og oplyse den dato bilen er godkendt. Derefter vil bilen blive indkaldt til syn hver 2. år med udgangspunkt i den nye dato, første gang bliver så i 1999.

 

Hvor skal bilen synes?

Synet kan gennemføres i en af Bilinspektionens synshaller eller på et værksted, som er godkendt af Statens Bilinspektion - et pladssynsværksted. Synet vil begge steder blive foretaget af personale fra Statens Bilinspektion.

 

Personligt fremmøde eller ej

Man behøver ikke selv møde til syn med sin bil. Man kan evt. lade et værksted sørge for, at bilen bliver bragt til syn.

 

Betaling

[Tilbage til top]

Det koster 350 kr. at få en personbil synet, og et omsyn koster 175 kr. Beløbene bliver reguleret årligt af trafikministeren.

Man betaler, når man møder til syn. Betalingen kan ske kontant, med check eller med Dan-kort.

 

Hvad bliver kontolleret?

[Tilbage til top]

Bilen bliver kontrolleret for forhold, der har betydning for færdselssikkerheden. F.eks. kontrol af styreapparat, reflekser samt bærende dele som hjulophæng, dæk, støddæmpere m.m.

Bilen bliver også kontrolleret for miljømæssige forhold. F.eks. kontrol af dieselrøggas, kulilte, støj og oliespild.

Det periodiske syn gælder kun forhold omkring færdselssikkerhed og miljø. Synet kan ikke gælde for en total bedømmelse af bilens kvalitet.

 

Synsafgørelser

[Tilbage til top]

Godkendt

Betyder, at Statens Bilinspektion ikke har fundet fejl, der har betydning for færdselssikkerheden eller miljøet.

 

Betinget godkendt

Betyder, at bilen ikke er i lovlig stand. Den har én eller flere fejl, som har betydning for færdselssikkerheden eller miljøet.

Fejlene skal rettes. Men det er ikke nødvendigt at møde til kontrol, fordi det ikke kræver teknisk indsigt at se, om fejlene er rettet korrekt. I de fleste tilfælde får man lov til at køre bilen fra synsstedet til reparation. Men det er ulovligt at bruge bilen til almindelig kørsel, før den er repareret.

 

Ikke godkendt

Betyder, at bilen er ulovlig og har alvorlige fejl - eller ekstraordinært mange fejl - som har betydning for færdselssikkerheden eller miljøet.

Fejlene skal rettes, og Bilinspektionen skal kontrollere, at rettelserne er foretaget korrekt. Kontrollen kan enten ske ved omsyn inden for 4 uger eller ved et helt nyt syn, hvor der startes forfra.

I de fleste tilfælde får bilen lov til at køre fra synsstedet for at blive repareret. Men det er ulovlig at bruge bilen til almindelig kørsel, før den er repareret.

 

Synets resultat og dokumentation

[Tilbage til top]

Synsrapport

Resultat af et syn bliver skrevet i en synsrapport, som udleveres til den, der har bragt bilen til syn. Hvis der er fejl eller mangler, der skal rettes, vil det stå i rapporten.

 

Servicemeddelelser

Synspersonalet har mulighed for at supplere synsrapporten med enkelte servicemeddelelser, som fortæller, hvis bilen f.eks. trænger til af få skiftet dæk.

 

Omsyn

Hvis der ved synsresultatet Ikke godkendt er givet mulighed for omsyn, kan bilen inden 4 uger køres til ét eller flere omsyn. Hvert omsyn koster 175 kr. Omsyn kan finde sted på ethvert synssted i landet.

 

Køreforbud

Synsresultaterne Betinget godkendt og Ikke godkendt er suppleret med enten en tilladelse til at køre direkte til reparation med bilen, eller et køreforbud der betyder, at bilen slet ikke må bruges, før de fejl, der er blevet konstateret, er repareret. Ved køreforbud skal bilen transporteres fra synsstedet.